Zobraziť kategórie

Orffove nástroje

Cena

26.95 - 1299.95 €


Čo sú Orffove nástroje?

Je to špeciálna sada rytmických perkusií pre deti, zostavená podľa Orffovho hudobného inštrumentára - hudobné učebné pomôcky. Nemecký skladateľ Carl Orff vytvoril v 20.rokoch novú koncepciu hudobného vzdelávania detí. Vo svojej hudobnej teórii spájal slovo, hudbu a tanečný prejav a hľadal nové podnety pre výrazový tanec. Orffove nástroje sú rytmické, melodické a basové hudobné nástroje pre najmenších muzikantov. Rozvíjajú zmysel pre rytmus, koordináciu jemných pohybov a hudobné cítenie ako také. Orffove nástroje sú v ponuke v mnohých vyhotoveniach a variantoch.

Orffove nástroje podporujú ciele učenia Musik für Kinder. Sú to najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), ktoré spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi sprevádzajú detský spev a tanec. Tieto nástroje majú pôvod v prírode a dlhej histórii ľudskej kultúry a znejú veľmi prirodzene. Vďaka tomu sú to ideálne učebné pomôcky pre rozvoj hudobných a pohybových schopností detí a otvárajú im cestu k umeniu.